Podobieństwo człowieka do Boga – „drogi i rozdroża”

KATECHEZA     Temat: Podobieństwo człowieka do Boga – „drogi i rozdroża”.   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan                         (Kol 1, 15-20)   Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, … Czytaj dalej Podobieństwo człowieka do Boga – „drogi i rozdroża”