Rada ZK AW

01. Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna Woda Życia
02. Akcja Katolicka AW
03. Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
04. Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
05. Bractwo Więzienne Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom
06. Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie
07. Droga Neokatechumenalna
08. Franciszkański Zakon Świeckich
09. Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Roetzera
10. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział Warszawski
11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży AW
12. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych AW
13. Klub Inteligencji Katolickiej (Sekcja Rodzin)
14. Koinonia Jan Chrzciciel
15. Kościelna Służba Porządkowa AW – TOTUS TUUS
16. Legion Maryi
17. Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus
18. Odnowa w Duchu Świętym
19. Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
20. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
21. Pomocnicy Maryi Matki Kościoła
22. Przymierze Rodzin
23. Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin
24. Ruch Focolari – Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Dzieło Maryi
25. Ruch Obrony Życia im. Ks. Jerzego Popiełuszki
26. Ruch Rodzin Nazaretańskich
27. Ruch Światło – Życie
28. Sodalicje Mariańskie
29. Spotkania Małżeńskie
30. Stowarzyszenie Apostolskie „Fiat”
31. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich AW
32. Świecki Zakon Karmelitów Bosych
33. Warszawska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
34. Wieczernikowe Spotkania Rodzin
35. Wspólnota Apostolska Magnificat
36. Wspólnota Chemin Neuf
37. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea
38. Wspólnota Emmanuel
39. Wspólnota Krwi Chrystusa
40. Bractwo Słowa Bożego
41. Mokotowskie Hospicjium Świętego Krzyża Stowarzyszenie
42. Zakon Rycerzy Jana Pawła II
43. Grupa Modlitwy Ojca Pio
44. Equipes Notre-Dame